Saraswati Puja Paddhati In Bengali PDF | Download

Saraswati Puja Paddhati In Bengali PDF: Looking for Saraswati Puja Paddhati Bengali PDF. Then your search ends here and to download the pdf go to the end of this post.

Also Read:

Saraswati Bidyabati Lyrics (সরস্বতী বিদ্যাবতী) | Lyricsblue

Saraswati Puja Mantra Bengali | Puspanjali Mantra

Saraswati 108 Names In Bengali | শ্রী শ্রী সরস্বতীর অষ্টোত্তর শতনাম

Saraswati Puja Kobita In Bengali (বিজয় ঘোষ) | Lyricsblue

Saraswati Puja Paddhati In Bengali PDF

Advertisement

Saraswati Puja Paddhati In Bengali PDF

Advertisement

আচমন

Advertisement

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকর রাশিস্থে
ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং
গতোহপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং
স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ
গন্ধাদির অর্চনা
ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ’ –

মন্ত্রে পুষ্পপাত্রে সাজানো গন্ধ ও পুষ্পাদিতে জলের দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ ( চিৎ হাতে জলের ছিটা ) করবে। পরে গন্ধপুষ্প নিয়ে

‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ’
বলে পুষ্পপাত্রে দিবে এবং হাতে এক একটি গন্ধপুষ্প নিয়ে নিচের এক একটি মন্ত্র বলে বলে গন্ধপুষ্প তাম্রকুণ্ডে দিয়ে দিয়ে পূজা করবে

‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে
দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ
‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ
পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ

‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ
‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ
‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে নমো নারায়ণায় নমঃ
‘ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ

সঙ্কল্প

Advertisement

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা
( পরার্থে- অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্মণঃ )
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (যজমানের গোত্র ও নাম)]
সরস্বতী প্রীতিকামনায়া গণপত্যাদি নানাদেবতা
পূজাপূর্বক-লক্ষ্মী-মস্যাধার-লেখনী-সহিত
সরস্বতী পূজাকর্ম অহং করিষ্যে
( পরার্থে- করিষ্যামি )

পরে হাতের পাত্রটি ঈশান কোণে উপুড় করে রেখে

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং
তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু
অতঃপর করজোড়ে পাঠ করবে
ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ
ভক্তিজ্ঞানোদয়ায় অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু
হরিঃ ওঁ তৎসৎ

ঘটস্থাপন

Advertisement

(ভূমিতে সর্বতোভদ্রমণ্ডল অথবা ভূপুরমধ্যগত অষ্টদল পদ্ম এঁকে অঞ্জলি পরিমান শুক্ল্যধান্যের ওপর ঘট বসাবে
ঘট মধ্যে জল, সোনা ও ঘটোপরি আম্রপল্লব বসিয়ে তদুপরি একটি সশীষ ডাব অথবা কলা বা হরীতকী স্থাপন করবে
বিল্বপত্র, গন্ধপুষ্প, দুর্বা ও আতপ চাল সাজিয়ে দিবে
ঘটগাত্রে সিন্দুর দিয়ে একটি স্বস্তিক বা পুত্তলিকা অঙ্কন করবে)

ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমন্বিতম
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ
ঘটস্পর্শ করে পাঠ করবে- ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব

দ্বারদেবতাপূজা

Advertisement

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ
ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হূঁ ফট্ স্বাহা
ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া

ভূমিশুদ্ধি

Advertisement

ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা’
মন্ত্রে মুষ্টি-নিঃসৃত জল ভূমিতে নিক্ষেপ করবে

আসনশুদ্ধি

Advertisement

স্ববামে আসনের নিম্নবর্তী ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল এঁকে
‘ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ’ –
অতঃপর আসন স্পর্শ করে পাঠ করবে
‘ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ

ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ
পরে কৃতাঞ্জলিপূর্বক পাঠ

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্
অতঃপর আসনের উপর ত্রিকোণ মণ্ডল এঁকে
‘হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ
মন্ত্রে ঐ মণ্ডল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবে

পুষ্পশুদ্ধি

Advertisement

‘ওঁ শতাভিষেক হূঁ ফট্ স্বাহা’
মন্ত্রে পুষ্পে জলের ছিটা দিয়ে
‘ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে
পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হূঁ ফট্
স্বাহা’ মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ করে শোধন করবে

করশুদ্ধি

Advertisement

হেঁসৌঃ’ মন্ত্রে একটি সচন্দন রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে
‘আং হূং ফট্ স্বাহা’ মন্ত্রে উভয় করতল দিয়ে
মর্দন করে বাম হাতের নারাচ মুদ্রায়
সেই ফুলটিকে মাথার চারদিকে ‘ক্লীং’ মন্ত্রে ঘুরিয়ে
ঐং’ মন্ত্রে ঘ্রাণ নিয়ে ‘ফট্’ মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করবে

Download: Saraswati Puja Paddhati In Bengali PDF

Advertisement

Leave a Comment