Kali Puja Mantra Bengali | Pushpanjali Mantra

Kali Puja Mantra Bengali: If you are looking for Kali Puja mantra in Bengali. So this post is for you.

Also Read:

Sadananda Moyee Kali Lyrics (সদানন্দমময়ী কালী) | Kumar Sanu

Sokoli Tomari Ichha Lyrics (সকলই তোমারি ইচ্ছা) | Kumar Sanu

Amar Sadh Na Mitilo Lyrics – আমার সাধ না মিটিল | Shyama Sangeet

Mayer Payer Joba Lyrics (মায়ের পায়ের জবা) | Shyama Sangeet

 

Kali Puja Mantra Bengali | Pushpanjali Mantra

Kali Puja Mantra Bengali

কালী পূজার আচমন মন্ত্র

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু। 
ওঁ তদবিষ্ণুঃ পরমং পদম্। 
সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম। 
ওঁ অপবিত্র‌‌ পবিত্র বা সব্বাবস্তাং গতোহপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি। 
ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু

কালী পূজার গায়ত্রী মন্ত্র

ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শশ্মানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ …(১০ বার জপ করুন)

জপের মন্ত্র

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হুং স্বাহা

প্রণাম মন্ত্র 

জয়ন্তী মঙ্গলা কালীভদ্রা কালী
কপালিনীদূগা শিবা সমাধ্যাতীসাহা
সুধা নমস্তুতে।

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানংত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে
পাপহারিনি দেবী নারায়ণী নমস্তুতে
মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী
আয়ুরোগয় বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে
এষ পুস্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদ্দদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ

ধ্যান মন্ত্র

ওঁ শবারুঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংস্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহু।
চতুর্ব্বাহু যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র 

নমঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু। 
(মন্ত্রে  আচমন করে করজোড়ে পাঠ করিবেন)

যথা‌:-
(নমঃ) ওঁ অপবিত্র‌‌ পবিত্র বা সব্বাবস্তাং গতোহপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি। 
ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু

তারপর পুষ্প নিয়ে বলবেন –

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেখি নারায়ণী নমোহস্তুতে।
মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী।
আয়ুরোগয় বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে।
এষ পুস্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদ্দদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। (১)

ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
উমে ব্রক্ষাণি কৌমারী বিশ্বরূপে প্রসীদ
মেভগবতী ভয়চ্ছেদে কাত্যায়নী চ
কামদে কালকৃৎ কৌশিকী ত্বং হি
কাত্যায়নী নমোহস্তুতে
এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীদক্ষিনাকালিকায়ৈ নমঃ(২)

ওঁ প্রচন্ডে পুত্রদে নিত্য সুপ্রীতে
সুরনায়িকে কুলদ্যোতকরে চোগ্রে
জয়ং দেহি নমোহস্তুতে সৃষ্টিস্থিতি
বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী গুনাশ্রয়ে
গুনময়ে নারায়ণী নমোহস্তুতে
এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীদক্ষিনাকালিকায়ৈ নমঃ (৩)

তারপর প্রণাম মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রণাম করবেন
যথা:-

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেখি নারায়ণী নমোহস্তুতে।।
অতঃপর দক্ষিণান্ত কর্ম্ম করিবেন। 

Leave a Comment