Jagannath Mantra In Bengali(জগন্নাথ মন্ত্র) | Lyricsblue

Jagannath Mantra In Bengali: If you are looking for Jagannath Mantra In Bengali, Then this post is for you.

Also Read:

Shiv Mantra In Bengali (শিব পূজার মন্ত্র)

Mahamrityunjay Mantra In Bengali (মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র)

Gayatri Mantra In Bengali (গায়ত্রী মন্ত্র) | Lyrics Blue

Kuber Mantra In Bengali(মহালক্ষ্মী কুবের মন্ত্র) | Lyricblue

Jagannath Mantra In Bengali

Jagannath Mantra In Bengali

Jagannath Mantra In Bengali(জগন্নাথ মন্ত্র)

Advertisement

কদাচি ত্কালিংদী তটবিপিনসংগীতকপরো
মুদা গোপীনারী বদনকমলাস্বাদমধুপঃ
রমাশংভুব্রহ্মা মরপতিগণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিংছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রাংতে সহচর কটাক্ষং বিদধতে
সদা শ্রীমদ্বৃংদা বনবসতিলীলাপরিচযো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

মহাংভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্প্রাসাদাংত -স্সহজবলভদ্রেণ বলিনা
সুভদ্রামধ্যস্থ স্সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

কথাপারাবারা স্সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসৌম স্সুরদমলপদ্মোদ্ভবমুখৈঃ
সুরেংদ্রৈ রারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

রথারূঢো গচ্ছ ন্পথি মিলঙতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদ মুপাকর্ণ্য সদযঃ
দযাসিংধু র্ভানু স্সকলজগতা সিংধুসুতযা
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

পরব্রহ্মাপীডঃ কুবলযদলোত্ফুল্লনযনো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোনংতশিরসি
রসানংদো রাধা সরসবপুরালিংগনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

ন বৈ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকিতাং ভোগবিভবং
ন যাচে2 হং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূং
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা চীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

হর ত্বং সংসারং দ্রুততর মসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততি মপরাং যাদবপতে
অহো দীনানাথং নিহিত মচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে

Advertisement

Leave a Comment